De presentaties op YouTube gaan met name over het boek 'Terug naar Ashanti', waarbij ook een aantal hoofdstukken uit dit boek worden voorgedragen. Tevens worden een aantal korte verhalen (Columnistiek) voorgedragen. Op deze pagina treft u een belangrijk artikel aan dat gepubliceerd is in De Ware Tijd (dagblad in Suriname) naar aanleiding van de trilogie 'Terug naar Ashanti'. De presentaties op You Tube worden zowel in het Engels als in het Nederlands uitgevoerd. 

Sunil Siwpersad

Toriman

 

 

 

 

 • Artikelen:
   
  ‘Terug naar Ashanti’ beoogt meer begrip naar elkaar toe, door Audrey Wajwakana
  (De Ware Tijd)
   
  PARAMARIBO — Nazaten van Afrikaanse slaven zijn na hun gedwongen exodus opgegaan in de culturen en gebruiken van hun overheersers. Vanuit een historisch cultureel perspectief zijn zij zichzelf ‘vergeten’. Hoe zij zich voelen en hoe zij denken is niet meer herleidbaar tot ‘het karakter’ van hun voorouders.
  In de nieuwe trilogie ‘Terug naar Ashanti’ beschrijft Sunil Siwpersad dat `wie zijn ziel open stelt de stemmen van zijn voorvaderen kan horen`. In de driedelige novellereeks beschrijft de auteur de zoektocht van een afro-Surinaamse man in het continent Afrika. Hoewel het eerste deel van de trilogie met de titel ‘De terugkeer van de leeuw’ pas in augustus 2019 wordt uitgebracht, heeft de auteur enkele stukken uit het verhaal op de gelijknamige website geplaatst. “Hiermee wilde ik de intentie van de trilogie uitleggen, waaraan ik tevens het project Profen aan gekoppeld”, zegt Siwpersad. Project Profen staat volgens de auteur voor de stamouder, de stichter van een‘bere’ (familieverband). “De bedoeling van dit project is dat twee identieke kunstwerken in zowel Nederland als in Suriname worden opgezet. Dit om de mensen die tijdens de slavernij en koloniale periode geleden hebben, te gedenken.” Voor dit project is draagvlak nodig en daarom koppelt hij de trilogie ‘Terug naar Ashanti’ aan dit project. De auteur is van mening dat de slavernij en koloniale geschiedenis maar van een kant belicht wordt. Dat diverse groepen in de wereld tegenover elkaar staan heeft een oorzaak die men eerst goed moet inzien. Met de novellereeks wil Siwpersad een bijdrage leveren aan wederzijds begrip van de groepen die nu tegenover elkaar staan. “Er is grote behoefte aan verbetering van het geschiedkundig onderwijs als het gaat over ons koloniaal verleden. De redenen hiervoor worden uitgebreid toegelicht in de proloog van mijn novellereeks op de website.”
   
  VERHAAL
   
  De reeks betreft het fictieve verhaal over Waka Nikomo, een afro-Surinaamse man die na vele ontberingen in Nederland, het land waar hij is opgegroeid, op zoek gaat de redenen van zijn persoonlijk lijden. Hij vindt richting in de adviezen van twee wintimeesters. Zij vertellen hem dat zijn leven in de greep is van een wisi (vloek) die ooit over hem is uitgesproken in een vorig leven. Om de vloek op te heffen moet Waka Nikomo de overblijfselen van het lichaam dat hij had in dat vorige leven zoeken. Hiervoor moet hij volgens de wintipriesters terug naar het continent waar zijn voorvaderen ooit leefden, Afrika. Er ontstaat een moeizame zoektocht die zich voert langs de locaties waar de grootste onrechtvaardigheid in de geschiedenis van de mensheid zich heeft voorgedaan over de periode van ruim vierhonderd jaar. Het tijdperk van slavernij en kolonialisme. Deze periode heeft enorme gevolgen gehad op het gebied van onder meer de demografie en de wereldeconomie en dient binnen het hedendaags onderwijs besproken te worden, zegt Siwpersad.
   
  TORIMAN
   
  Siwpersad woont vanaf zijn tweede levensjaar in Nederland. Ondanks dat hij er zijn gehele leven heeft gewoond, voelt hij zich nog steeds verbonden met zijn geboorteland, Suriname. In Nederland heeft hij International Business and Languages gestudeerd en heeft hij onder andere in het bedrijfsleven gewerkt als account manager. Ook was hij voor een bepaalde periode columnist voor de Ware Tijd van de Nederlandse editie. Momenteel houdt hij zich bezig met een tweetal projecten. Als verteller opereert hij onder de pseudoniem `Toriman´. in 2019 zal de auteur een you tube kanaal openen onder de naam ´Toriman drai baka´. Op dit kanaal zal hij onder andere de trilogie ´Terug naar Ashanti´ presenteren en enkele stukken ten gehore brengen. de papieren versie van het eerste deel van de trilogie met de titel ´de terugkeer van de leeuw verschijnt op 17 augustus 2019*. Deel twee ´De queeste van een volk / Het temmen van de slang, is gepland voor 2020 en het jaar daarop verschijnt het laatste deel ´Redemptie´.