De volgende woorden zijn afkomstig uit de Surinaamse voertaal, het 'Sranang Tongo'. Deze woordenlijst vindt zijn toepassing in het verhaal ´Terug naar Ashanti'. Hierbij gaat het veelal om spirituele begrippen.

 

 

aboma                           boa

abongra                        sesamzaad dat wordt gebruikt bij riten

abrawatra                    overzees

adawra                         instrument

adja                               term voor de Kromanti goden

adjersi tori                    exempel, verteld op de laatste avond van de nachtwake

adjida                            heilige trom

adjida-winti                  andere naam voor de Aisa

adjosi                             goedendag of vaarwel

adonsawa                     menstruatie

adumankama               lagere bosgod

adupi                            Bakru, partner van Akantamasi

afkodre                         verafgoding

aisa                               de godin van de aarde

aite-de                           de achtste dag, de laatste dag van de nachtwake

akantamasi                  lagere bosgod die in een termietennest woont

akolo                             andere naam voor de lagere bosgod Amasi

aksi sopi                        gin, geschenk aan de ouders van een meisje dat ten huwelijk wordt gevraagd

amafu                           een obia bestaande uit kruiden/akantamasi

amasi-godo                   termietennest, waar de god Amasi huist

anana                            god, de schepper

ananka Jaw                   andere naam voor de god Opete

anansi-tori                     verhalen die op de laatste avond van de nachtwake worden verteld

anjisa                              hoofddoek

apinti                              trom met hoge tonen

apuku                             lagere bosgod en knecht van Aisa

apuku wiwiri                 kruiden die gebruikt worden bij het bezweren van de Apuku

aradi Kromanti             god van het luchtruim

asi                                   paard, wordt bereden door een godheid

asramani Kromanti      god van het dodenrijk en een van de goden van het luchtruim

atando                            een luchtgod

ati                                   hart

avodu                             slangen waarin Aisa en Loko zich manifesteren

avrekete                         de vrouwelijke leba

awese Kromanti            een van de goden van het luchtruim

baka Busi Mama           een Aisa die in het bos woont

baka-kasaba                  platte koeken van cassavemeel

bakru                              lagere god

bakuku                           vooroudergeesten

basi                                 priester, baas

basi-winti                       de krachtigste obia van een obiaman

basja                               een slaaf die als opzichter werkte voor zijn slavenmeester

bas-moni                        honorarium van de bonoeman

basu                                briljant

batai                               assistent van een geestelijke

bedji                               locatie waar men diens gebeden tot de vooroudergeesten en de goden richt

bere                                buik of grote familie

bere bonu                       ritueel waarbij een van de familieleden in bezit wordt genomen door een bovennatuurlijk wezen. Het doel is                                                                                

                                       om ziektes binnen de gehele familie te genezen

bere-pre                         dansritueel voor een uitgebreide en florerende familie

bere-winti                      familiegoden

bifo-obia                        een inwijdingsritueel dat men onderging voordat men als slaaf naar Suriname  werd verscheept

bigi-futu                        elefantiasis

blok-mout                      meelkoek, versnapering op de laatste dag van de nachtwake

bodjaw                           baden met kruiden

boei                                armring met magische kracht

boeller                            homoseksueel (krachtterm)

bon-kindi                       luchtwortels van een boom (o.a. van de Waringin boom)

bonu-man                      priester

bosu                               de man van de Aisa van het water

brafu                              soep

broko-dee                       dansritueel voor de goden en de geesten, dat duurt totdat de dag aanbreekt

bumba                           bosgod

bun-see                         de goede kant van een bovennatuurlijk wezen

busi Apuku                  bosgod

busi-Indji                     Indiaanse goden die zich in het bos ophouden

busi-Mama                  bosmonster

busi-winti                    goden die in het bos wonen

busidji                         een bosgod

busuntji                       Kromanti watergoden

daggu                          hond, teef

dabra-Awese              naam van een Aisa

daguwe                      een godin van de aarde/een slang

dede-kondre               het hiernamaals

dede-oso                     nachtwake, plek waar een dode is opgebaard

didibri                       bijzonder kwaadaardige bovennatuurlijke wezens/demonen

dji, tji, yi                    bovennatuurlijk wezen

djodjo                        de beschermgeesten van iemand of diens bovennatuurlijke ouders

djodjo-paiman          eten voor de djodjo na het reinigingsritueel van de kra(ziel) of sieraden voor de djodjo

djumbi                      dwaalgeest of geest van een overledene die nog niet doorheeft dat deze dood is

 dofo-kampu            priesterhut

dribi-watra              purificatiebad

duman                      priester

ede-man                   dorpshoofd

fedi                           de dood

fesi-man                   degene die het geld inde bij de aankoop van een plantage

firi-winti                  het oproepen van een profen of winti om te onderzoeken welk familielid  door de Aisa in bezit is genomen

fyofyo                      conflict van de geesten en de goden met het nageslacht/de stamouder is ontevreden over diens nageslacht

fyofyo-watra           purificatiebad om de fyofyo te doorbreken

futu-boi                    knecht

gebri Kromanti       oorlogsgod

gisri Kromanti        luchtgod (Sofia-Bada)

gron Indji                Indiaanse goden die onder de grond wonen

gron-Winti              Aisa of de goden van het aardepantheon

hebi-watra              purificatiebad

indji-poku                muziek voor Indiaanse goden

indji-winti               Indiaanse goden

jampanesi krosi      Javaanse kleding, kleding in de kleuren van de papa-winti

jeje                           ziel

jorka                       een geest die zijn aardse gedaante blijft aannemen en rondwaart

jorka-beri                een lijkstoet van geesten die de geest van een persoon die op korte termijn zal sterven, alvast naar het kerkhof begeleidt

jorka-fyo fyo           de stamvader of –moeder is gebrouilleerd met diens nakomelingen        

jorka-pree               dansritueel voor de jorka’s

jorka-tafra              maaltijd voor de jorka’s

kabra                       vooroudergeest die aan het hoofd staat van de bere (familie)

kabra-tafra             maaltijd die is voorbereid voor de vooroudergeesten

kaklakka                 kakkerlak 

kankansumani       almachtige

kartiki Bakru         beeldje gemaakt van een lege maiskolf of hout, symbool voor de lagere god Bakru

kaser sowtu            ongeraffineerd zout dat wordt gebruikt om het ‘boze oog’ te weren

kaser watra            purificatiebad

kaseri                      purificeren; puur houden; wit maken met pemba

kasripo                    op sojasaus gelijkende stroop gekookt van het sap van de bittere maniok

katibo                      slavernij

kawina                    cilindrische trom

kiri-daguwe            het verschijnsel dat bovennatuurlijke krachten worden geërfd door het nageslacht van diegene die de                                                     slang  heeft gedood

koko                        hoofd (spiritueel begrip)

kondre-bonu-man  de genezer die in dienst staat van het hele dorp

kondre-njanjan       maaltijd voor de dorpsgoden

kondre-pori             een religieuze crisis in het dorp

kondre-pré              dansritueel voor de dorpsgoden

konfo                       verzamelterm

krasi                        jeuk

krastientje               vrouwelijk persoon op wie een hoge mate van promiscuïteit van toepassing is. Een slet.

law                          krankzinnig

luku                         kijken

mbaya                     aanspreektitel voor een oudere heer

motyo                      hoer

nownow                  nu

obia                         magisch middel samengesteld uit kruiden

obiaman                  genezer die in samenwerking met de wintigeesten een magisch middel samen stelt (obia)

owrukuku                uil

patu                         pot/po

pemba doti              witte klei

prati                         scheidingsritueel

sneki                         slang

tongo                        taal

umapikin                  prinsesje, klein meisje

wasi                          rituele wassing

wiri                           kruiden

wisi-man                  priester die de bezwerende formules beheerst

yere                          luisteren

zaka zaka                laag bij de gronds

 

bronnen: Wortubuku fu Sranang Tongo, SIL International / Winti, een Afro Amerikaanse godsdienst in Suriname door Dr. C. Wooding.

 

*synchroniciteit (letterlijk: gelijktijdigheid) betekent zinvolle coïncidentie van uiterlijke en innerlijke gebeurtenissen die zelf niet causaal verbonden zijn. Het begrip werd in 1930 geformuleerd door de Zwitserse psychiater en psycholoog Carl Gustav Jung in zijn verhandeling Synchroniciteit: een acausaal, verbindend principe.[1] Van synchroniciteit is sprake wanneer twee of meer gebeurtenissen min of meer tegelijkertijd optreden in een voor de betrokkene zinvol verband, dat niet noodzakelijk als causaal wordt ervaren. Eenvoudig gezegd: je ervaart het als "meer dan gewoon toeval"; omdat de twee gebeurtenissen voor jou met elkaar te maken schijnen te hebben, maar niet zo dat het ene het andere heeft voortgebracht. Jung zag synchroniciteit als een ander verklaringsmodel dat naast causaliteit zijn plaats verdiende. Dit concept stelt de causaliteit zelf niet ter discussie noch wil het ermee concurreren. Het beweert slechts dat, net zoals gebeurtenissen kunnen gegroepeerd worden onder 'oorzaak', ze net zo goed kunnen worden gegroepeerd onder hun betekenis.

*syncretisme
syncretisme is een belangrijk principe dat wordt behandeld in de trilogie ´Terug naar Ashanti´. Syncretisme betreft de wederzijdse beïnvloeding tussen godsdiensten. Zo is bijvoorbeeld het Braziliaans katholicisme een schoolvoorbeeld van syncretisme. Religieuze vorming is geen statisch proces, het betreft een ontwikkeling die nooit stopt.