(https://www.ashanti-tales.com (English version). 

Welkom op mijn website. Met trots presenteer ik u de reeks  ´Terug naar Ashanti´.  Deze trilogie heeft onder meer ten doel om menigeen bewust te maken van het feit, dat er een grote behoefte is aan een verbetering van het geschiedkundig onderwijs met betrekking tot het koloniaal verleden. Juist in deze tijd is dit van groot belang. Kennis kan ervoor zorgen dat bepaalde groeperingen zowel op intellectueel als op emotief vlak, tot een betere verstandhouding komen. De huidige multiculturaliteit  is deels een gevolg van het koloniale verleden en wordt door velen als problematisch beschouwd. Het gebrek aan harmonisatie, (binnen diverse maatschappijen, waaronder de Westerse) kent een aantal grondslagen die duidelijk beschreven dienen te worden. Kennis en de juiste toepassing hiervan kan een dergelijke problematiek tegengaan. Hieronder en in de proloog volgt een beschrijving van mijn novellereeks en de doelen en belangen die deze vertegenwoordigt.

In mijn novellereeks wordt het verhaal van Waka Nikomo beschreven. Een man van Creoolse afkomst, die na een aantal zware beproevingen, op zoek gaat naar de redenen van zijn persoonlijk lijden. Nikomo vindt hierbij richting in de adviezen van 2 wintimeesters (Bonuman Babajide en Mazra Basu) en een christelijke priester die hij ontmoet in Afrikakondre (Afrika, Sranan Tongo) broeder Samuel. Volgens de wintimeesters heeft Nikomo een belangrijke missie. Zij vertellen hem dat zijn leven onderhevig is aan een wisi (vloek) [wiesie] die ooit over hem is uitgesproken in een vroeger leven, waarbij het lichaam dat hij toen had, bewerkt is met wintimagie. Nikomo’s opdracht is om de overblijfselen van het lichaam dat hij had in dat vroegere leven, te zoeken om de vloek op te heffen. Hiervoor moet hij volgens de wintimeesters terug naar het continent waar zijn voorvaderen ooit leefden (A warrior's quest, Ashanti Tales Part 1).

Wat vervolgens ontstaat is een lange en moeizame zoektocht, die langs oorden voert die een belangrijke rol hebben gespeeld in de slavernijperiode. Een periode die uitgebreid besproken en beschreven dient te worden en dus een zeer belangrijk onderwerp zou moeten zijn binnen het hedendaags onderwijs. De gevolgen van de massale wegvoering van de Afrikaanse volkeren, worden door de personages in dit verhaal beschreven. Ik hoop dat de kennis die uit dit verhaal voortvloeit, diep tot menigeen zal doordringen. De afbeeldingen die ik hierbij in mijn verhalen verwerk zijn confronterend, doch alleszeggend. Een duidelijke beschrijving van een dergelijk onderwerp, ook in verhaalsvorm, vermijdt of verzacht de waarheid nooit.

Op mijn website treft u nog een aantal passages aan uit mijn novellereeks en tevens een selectie uit mijn verhalen, artikelen en mondelinge voordrachten.

 

Sunil Siwpersad 

Toriman (Verteller, pseudoniem)

"Deze novellereeks draag ik op aan diegenen die de vele ontberingen die de slavernijperiode kenmerkt, hebben moeten doorstaan, alsmede aan hun nakomelingen wiens levensgeschiedenis voorgoed een andere wending zou krijgen. Dit boek draag ik ook op aan de nakomelingen van de kolonisatoren. Moge kennis en het bereiken van een integere beschrijving van de menselijke historie bijdragen aan de onderlinge harmonie die dient te ontstaan en het streven naar gemeenschappelijk geluk. In persoonlijke zin draag ik dit werk tevens op aan mijn zoon Arjuna Ajodhiapersad Siwpersad. Mijn moeder wijlen Aisa Siwpersad Kasimbeg. Mijn vader wijlen Mr. Jacob Ajodhiapersad Siwpersad en mijn broer wijlen Widjai Samuel Siwpersad".

“Terug naar Ashanti" door Sunil Siwpersad 

“Een pen gedoopt in tranen, een getuigenis gesigneerd in bloed”.

 

 

 

*Afbeelding van slavenschip

Bron: Museé d'histoire de Nantes